Doręczenia elektroniczne. Ważna informacja dla nowych profesjonalnych pełnomocników

e-doreczenia, zmiany w kpc, doręczenia elektroniczne
Od 3 lipca 2021 część pism sądowych będzie mogła być doręczana profesjonalnym pełnomocnikom w formie elektronicznej, a ściślej za pośrednictwem portalu informacyjnego Sądu (doręczenia elektroniczne).

Krótko, zwięźle i na temat. Dowiedz się jak przygotować się do tej zmiany i jakie kroki podjąć, żeby nie zaliczyć falstartu z doręczeniami elektronicznymi.

1. Właściwe przepisy – omówienie
2. Kategorie pism sądowych ‘doręczalnych’ przez portal informacyjny
3. Moment doręczenia
4. Nowe obowiązki procesowe 
5. Co jeśli nie mam konta w portalu?
6. Ważne dla nowych (egzaminowanych) pełnomocników

1. Właściwe przepisy – omówienie

Do rzeczy. 3 lipca 2021 r., czyli po 14-dniowym vacatio legis, wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, powiązanej z tzw. ustawą ‘covidową’ z dnia 2 marca 2020 r. dot. doręczeń elektronicznych.

Z art. 15zzs[9] ustawy wynika, że w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego (lub stanu epidemii) oraz przez okres 1 roku od odwołania ostatniego z nich, sąd doręcza profesjonalnym pełnomocnikom pisma sądowe za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (portalu informacyjnego).

Od 3 lipca 2021 doręczenie elektroniczne wywołuje skutki procesowe określone w przepisach kpc, tak jak zwykłe doręczenie.

2. Kategoria pism ‘doręczalnych’ przez portal informacyjny

Z ww. przepisu wynika, że są to pisma sądowe. Lecz z wyłączeniem tych pism, które podlegają doręczeniu wraz z odpisami pism procesowych stron lub innymi dokumentami niepochodzącymi od sądu.

3. Moment doręczenia

  • Pismo sądowe zostaje doręczone w momencie zapoznania się z jego treścią (czyli ogólnie mówią, po kliknięciu i wyświetleniu pisma) lub;
  • 14 dni od dnia jego wpłynięcia do portalu informacyjnego.

4. Nowe obowiązki procesowe

Z art. 15zzs[1] wynika wprost, że po 3 lipca 2021 w pierwszym piśmie procesowym pełnomocnik musi wskazać adres mailowy do doręczeń oraz numer kontaktowy.

Brak wskazania jednego z powyższych, skutkuje brakiem formalnym pisma.

5. Co jeśli nie mam konta w portalu?

Żaden z przepisów ustawy, w tym kpc, nie zobowiązuje profesjonalnego pełnomocnika do założenia konta na portalu informacyjnym we właściwej apelacji. Podobnie jak nie ma przepisu, który zobowiązuje do posiadania adresu mailowego, czy numeru kontaktowego.

Natomiast z literalnego brzmienia przepisu wynika, że sąd doręcza pisma sądowe za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (portalu). Zatem brak konta nie musi powstrzymać sądu przed doręczeniem. Zwłaszcza, że pismo zostaje doręczone, nawet bez jego wyświetlenia, po 14 dniach od wpłynięcia.

Można powiedzieć, że nowe przepisy pośrednio zobowiązują do założenia konta w portalu, o skrzynce mailowej nie wspominając. Zatem założenie i monitorowanie konta jest jak najbardziej rekomendowane.

Co istotne, z wykładni przepisów wynika, że e-doręczenia będą stosowane również w sprawach już wszczętych.

6. Ważne dla nowych pełnomocników

Formalności w izbie oraz przy rejestracji mogą utrudnić świeżo egzaminowanym adwokatom i radcom prawnym prawidłowe wykonywanie zawodu. Wynika, to z faktu, że profesjonalny pełnomocnik nie można dokonać rejestracji w portalu informacyjnym bez podania nr legitymacji.

Jak wynika z mojego doświadczenia, upływ okresu karencji po złożeniu wniosku o wpis na listę i moment odebrania ślubowania, nie jest tożsamy z momentem nadania numeru legitymacji. Zatem możliwy jest scenariusz, że przez brak posiadania numeru, pełnoprawny pełnomocnik, nie będzie mógł odebrać pisma doręczonego w portalu. Innymi słowy, brak legitymacji na czas spowoduje wpadniecie do doręczeniowej próżni.

Zatem niezbędną dobrą praktyką, powinno stać się nadawanie numerów legitymacji w izbach i przekazywanie ich zainteresowanym, w takiej dacie, aby umożliwić im niezwłoczne dokonanie rejestracji w portalu.

Poniżej szczegółowe informacje jak dokonać wpisu na listę. Jak zgłosić rozpoczęcia wykonywania zawodu. Zapraszamy do lektury naszego przewodnika (wraz ze wzorami wniosków), który przeprowadzi Was przez cały proces krok-po-kroku →

Wpis na listę adwokatów →
Wpis na listę radców →
Adwokat – działalność gospodarcza | CEDIG, PKD, NIP, PIT, VAT, ZUS →
Radca prawny – działalność gospodarcza | CEDIG, PKD, NIP, PIT, VAT, ZUS →
Dofinansowanie działalności prawniczej (dotacje) →
Dofinansowanie lokalnej działalności prawniczej (dotacje) →

7. Podsumowanie

Podsumowując, ale bez przesadnego płaczu nad rozlanym mlekiem, ustawa jest dziurawa, źle napisana, bez odpowiedniego vacatio legis, bez rozporządzeń wykonawczych, bez narzędzi informatycznych, ale jest faktem.

Aby nie zaliczyć falstartu z e-doręczeniami, rekomendowane jest założenie konta i śledzenie spraw w portalu informacyjnym sądów z apelacji, w których toczą się nasze sprawy. Sądy w ramach swojej dyskrecjonalne władzy będą mogły stosować na razie wytrych i doręczać wszystko pocztą tradycyjną, ale nikt nikomu nie da takiej gwarancji. Ryzyko uznania pisma sądowego za doręczone po 14 dniach od jego wpłynięcia istnieje i trzeba się z nim liczyć.

Jeśli, ktoś ma inną optykę na niniejszą sprawę, piszcie proszę w komentarzach na facebooku.

 

Jeżeli uważasz, że artykuł był przydatny zostaw gwiazdki

LEGALVENUE jest pierwszą w Warszawie profesjonalną wspólnotą prawników.

Sprawdź nasze ceny i ofertę – spotkania z Twoimi klientami już od 179 zł/mies. →

 

Zapraszamy również do lektury wpisów z pozostałymi poradami dla pełnomocników →
Dowiedz się więcej o praktycznych aspektach prowadzenia kancelarii