Nowe oznaczenia faktur usług prawnych

nowe-oznaczenia-faktur-uslug-prawnych
Bardzo istotna zmiana dla przedsiębiorców, którzy sami zarządzają swoimi sprawa księgowymi. Od 1.10.2020 r., wprowadzone zostaną nowe oznaczenia faktur usług prawnych. Z dniem 1 października 2020 roku, wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 roku ws. szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych oraz w ewidencji w zakresie podatków od towarów i usług.

Zmiany dotykają także oznaczenia świadczenia pomocy prawnej, warto zatem zwrócić na nie uwagę, jeśli prowadzimy własną księgowość w przedsiębiorstwie, bowiem rozporządzenie wprowadza nowe oznaczenia faktur usług prawnych.

  1. JPK_VAT z deklaracją
  2. Zakres danych nowego pliku JPK_VAT
  3. Nowości w oznaczeniach faktur świadczenia usług prawnych
  4. Rozliczenia miesięczne i kwartalne
  5. Sankcje

JPK_VAT z deklaracją

W związku z wspomnianymi przepisami, wszyscy czynni podatnicy VAT zaczną od 1 października b.r. składać nowy JPK_VAT, zawierający część deklaracyjną oraz ewidencyjną. Oznacza to, że ten dokument elektroniczny obejmie zarówno ewidencję VAT (zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres), jak i deklarację VAT (VAT-7 i VAT-7K). Istotne jest, że za okresy od 01.10.2020 nie będzie możliwości składania VAT-7 i VAT-7K w sposób inny, niż przez JPK_VAT.

Zakres danych nowego pliku JPK_VAT

JPK_VAT zawierać będzie:

  • zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres;
  • pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 i VAT-7K
  • dodatkowe dane potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

Plik składany będzie jedynie w wersji elektronicznej i sygnowany podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub danymi autoryzującymi. Warto napomknąć, że będą obowiązywać jego dwa warianty. JPK_V7M – dla podatników rozliczających się miesięcznie oraz JPK_V7K – dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie. Następnie, po złożeniu poprawnego pliku, podatnik będzie mieć możliwość pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Należy także pamiętać, że na podatniku wciąż ciąży obowiązek oznaczania rodzaju transakcji- np. mechanizmu podzielonej płatności – MPP. Jednak jeśli wartość brutto faktury nie przekracza 15 tys. złotych, nie stosuje się takiego oznaczenia w nowym JPK_VAT.

Nowości w oznaczeniach faktur świadczenia usług prawnych

W ramach nowego pliku JPK_VAT pojawią się oznaczenia dla dostawy niektórych towarów i świadczenia usług. Co istotne dot. to również świadczenia usług prawnych. Mowa o kodach od GTU_01 do GTU_13, określonych w § 10 ust. 3. Oznaczenia te będą miały zastosowanie przy sprzedaży udokumentowanej fakturami. Dla świadczenia usług prawnych będzie to GTU_12. Zmiany dotyczą także zasady wykazywania w plikach JPK_VAT sprzedaży paragonowej. Obowiązkowe będzie oznaczenie kodem “FP” faktur, które zostaną wystawione do paragonów.

Rozliczenia miesięczne i kwartalne

Jeśli chodzi o podatników, którzy rozliczają się miesięcznie – są oni zobowiązani do złożenia  pliku JPK_VAT (zawierającego część ewidencyjną i deklaracyjną) za dany miesiąc do każdego 25. dnia następnego miesiąca.

Inaczej jest w przypadku podatników zobowiązanych do składania JPK_VAT, którzy rozliczają się kwartalnie– za pierwszy i drugi miesiąc każdego kwartału zobowiązani będą oni wypełniać tylko część ewidencyjną. Natomiast po zakończeniu kwartału złożą część ewidencyjną za trzeci miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną JPK_VAT za wszystkie trzy miesiące.

Sankcje

W tym miejscu zdajemy się docierać do sedna całego rozporządzenia. Ściśle mówiąc, przepis stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć karę pieniężną za każdy błąd w ewidencji, który uniemożliwia przeprowadzenie weryfikacji prawidłowość transakcji. Wcześniej jednak podatnik zostanie wezwany do skorygowania ewidencji w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o błędzie. Jeśli tego nie uczyni – zostanie na niego nałożona kara w wysokości 500 złotych. Sankcji tej nie stosuje się natomiast do osób, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie, bądź przestępstwo skarbowe.

 

 

Jeżeli uważasz, że artykuł był przydatny zostaw gwiazdki

LEGALVENUE jest pierwszą w Warszawie profesjonalną wspólnotą prawników.

Sprawdź nasze ceny i ofertę – Siedziba Kancelarii już od 109 zł/mies. →

 

Zapraszamy również do lektury wpisów z pozostałymi poradami dla pełnomocników →
Dowiedz się więcej o praktycznych aspektach prowadzenia kancelarii

 

Autor: Maja Janczyk.

 

Źródła: