Wpis na listę adwokatów

wpis na listę adwokatów
Informacja o zdanym egzaminie zawodowym została już ostatecznie przetworzona. Świętowaniu nie było końca, lecz teraz nadszedł czas na powrót do rzeczywistości i realizację swoich prawniczych planów.

Przed otworzeniem kancelarii, rozpoczęciem wykonywania zawodu adwokata, w pierwszej kolejności należy wpisać się na Listę Adwokatów, a następnie dokonać zgłoszenia Rozpoczęcie Wykonywania Zawodu. Natomiast jeżeli planujemy prowadzić własną kancelarię i jeszcze nie mamy Działalności Gospodarczej, powinniśmy dodatkowo dokonać jej zgłoszenia w CEIDG.

Poniżej opisaliśmy, krok po kroku, cały proces rozpoczynania wykonywania zawodu Adwokata:

1. Wpis na listę adwokatów   |   Wzór wniosku (formularz PDF)
2. Rozpoczęcie wykonywania zawodu w kancelarii indywidualnej   |   Wzór zgłoszenia (formularz PDF)

Artykuł dotyczy wpisu na listę adwokatów i rozpoczęcia wykonywania zawodu, przez osoby, które odbyły aplikację adwokackiej i złożyły egzamin zawodowy.

1. Wpis na listę Adwokatów

Wniosek wraz z załącznikami

We wniosku oprócz właściwej podstawy prawnej wpisu, powinny także znaleźć się następujące informacje:

 1. Dane Izby Adwokackiej, na listę której chcemy dokonać wpisu,
 2. Dane Wnioskodawcy oraz dane kontaktowe,
 3. Wymagane dokumenty załączniki:
  1. Zaświadczenie o niekaralności z KRK,
  2. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  3. Oświadczenie lustracyjne – dot. tylko osób urodzonych przed 1.08.1972 r.,
  4. Kwestionariusz osobowy,
  5. CV – z własnoręcznym podpisem,
  6. Zdjęcie (3 szt.),
  7. Dowód uiszczenia opłaty za wpis.
Wzór wniosku wraz z załącznikami (formularz PDF) – Okręgowa Rada Adwokacka w:
Białymstoku →
Bielski-Białej →
Bydgoszczy →
Częstochowie →
Gdańsku →
Katowicach →
Kielcach →
Koszalinie →
Krakowie →
Lublinie →
Łodzi →
Olsztynie →
Opolu →
Płocku→
Poznaniu →
Radomiu →
Rzeszowie →
Siedlcach →
Szczecinie →
Toruniu →
Wałbrzychu →
Warszawie →
Wrocławiu →
Zielonej Górze →
Termin dokonania wpisu:

Jeżeli chodzi o termin dokonania wpisu, to właściwa Okręgowa Rada Adwokacka (ORA) podejmuje uchwałę w sprawie wpisu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Następnie ORA przesyła w terminie 7 dni uchwałę o wpisie na listę adwokatów wraz z aktami osobowymi kandydata do Ministra Sprawiedliwości. Natomiast Minister Sprawiedliwości w ciągu 30 dni od dnia otrzymania uchwały może złożyć sprzeciw. Jeżeli w tym terminie tego nie zrobi, wpis uważa się ostatecznie za dokonany.

2. Rozpoczynanie wykonywania zawodu Adwokata

Adwokat, który został wpisany na listę adwokatów, ma obowiązek przede wszystkim zgłosić właściwej ORA fakt rozpoczęcia wykonywania zawodu.

Jeżeli planujesz rozpoczęcie działalności zawodowej, w ramach własnej kancelarii lub rozliczając się poprzez wystawienie faktury VAT, to równolegle ze zgłoszeniem rozpoczęcia wykonywania zawodu powinieneś złożyć również wniosek o rozpoczęcie działalności gospodarczej (wniosek do CEIDG).

Ale w jakim terminie, jako nowy adwokat/adwokatka, powinienem/powinnam założyć działalność gospodarczą?

Krótko mówiąc, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wniosek do CEIDG złożyć przed zgłoszeniem rozpoczęcia wykonywania zawodu w ORA. Zwłaszcza, że w samym wniosku do CEIDG można wskazać datę, od której będziemy rozpoczynać działalność gospodarczą. Jest to o tyle istotne, że data ta może być datą przyszłą, a w konsekwencji nie będziemy musieli płacić składek na ZUS, aż do tego określonego przez nas dnia.

Krok po roku jak założyć działalność gospodarczą, jak wybrać najbardziej optymalny termin jej rozpoczęcia, wzór wniosku do CEIDG, instrukcje jak złożyć wniosek on-line, a także wszystkie szczegóły dot. PKD, składek na ubezpieczenie, form opodatkowania, VATu, itd. →

Zobacz również jak uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej  →

Wracając jednak do realizacji obowiązków wobec władz Adwokatury.

Zgłoszenie rozpoczęcia wykonywania zawodu

W zgłoszeniu należy wskazać:

 1. Datę rozpoczęcia wykonywania zawodu w kancelarii,
 2. Nazwę kancelarii
 3. NIP,
 4. REGON,
 5. Adres miejsca wykonywania zawodu,
 6. Dane kontaktowe,
 7. Adres do korespondencji,
 8. Dane dot. ew. filii kancelarii, jeżeli planujemy wykonywać zawód w innym miejscu niż wskazane w pkt 5 powyżej.

W związku z tym, że wypełnienie zgłoszenia o niektóre elementy mogą sprawiać trudności, poniżej zmieściliśmy szczegółowe wyjaśnienie, w zakresie każdego z nich.

1. Data rozpoczęcia wykonywania zawodu:

Krótko mówiąc, jak enigmatycznie by to nie brzmiało, w zawiadomieniu należy wskazać od jakiej daty będziesz wykonywać zawód. Termin ten nie może być wcześniejszy niż 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia w ORA (wynika to z przepisu art. 70 ustawy – Prawo o Adwokaturze).

Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 5 ustawy – Prawo o Adwokaturze „Adwokat przed rozpoczęciem wykonywania czynności zawodowych składa wobec dziekana ślubowanie”. Znaczy to tyle, że data rozpoczęcia wykonywania zawodu, oprócz ww. 30 dni, musi również uwzględniać datę ślubowania.

Przykład 1:

Data uznania wpisu na listę za dokonany:

01.06

Najwcześniejsza możliwa data dokonania zgłoszenia wykonywania zawodu

01.06

Wyznaczona data ślubowania:

28.06

Najwcześniejsza możliwa data rozpoczęcia wykonywania zawodu:

01.07

Czyli, jeżeli mój wpis na listę adwokatów został uznany za dokonany w dniu 01.06, to zgłoszenie rozpoczęcia wykonywania zawodu najwcześniej mogę złożyć już w tym samym dniu, tj. 01.06, natomiast ślubowanie zostało wyznaczone na dzień 28.06.

Zatem najwcześniejszą datą, którą można wskazać, jako data rozpoczęcia wykonywania zawodu, to 01.07, ponieważ wtedy będą już po ślubowaniu.

Przykład 2:

Data uznania wpisu na listę za dokonany:

01.06

Najwcześniejsza możliwa data dokonania zgłoszenia wykonywania zawodu

01.06

Wyznaczona data ślubowania:

06.07

Najwcześniejsza możliwa data rozpoczęcia wykonywania zawodu:

07.07

Czyli, jeżeli mój wpis na listę adwokatów został uznany za dokonany w dniu 01.06, to zgłoszenie rozpoczęcia wykonywania zawodu najwcześniej mogę złożyć już w tym samym dniu, tj. 01.06, natomiast ślubowanie zostało wyznaczone na dzień 06.07.

Zatem najwcześniejszą datą, którą mogę wskazać, jako data rozpoczęcia wykonywania zawodu, to 07.07, czyli jeden dzień po ślubowaniu.

Zakładając, że właściwa ORA odpowiednio wcześnie poinformuje Cię o dacie ślubowania, będziesz mógł/mogła na spokojnie zaplanować cały proces.

2. Nazwa kancelarii:

Ściśle mówiąc, w zgłoszeniu należy wskazać nazwę przyszłej kancelarii. Ogólnie rzecz biorąc, zaleca się, aby w nazwie kancelarii znalazło się oznaczenie „adwokat”, „adwokacka” w dowolnej formie gramatycznej.

3/4. NIP i REGON

Jeśli prowadzisz już działalność gospodarczą, to podanie numeru NIP i numeru REGON nie będzie stanowić większego problemu.

Z drugiej strony, jeżeli nie masz jeszcze działalności gospodarczej, to musisz złożyć wniosek o nadanie numeru NIP i REGON wraz z wnioskiem do CEIDG – więcej informacji o całym procesie znajdzie w artykułe dot. wniosku do CEIDG, PKD, terminów, ZUSu, form opodatkowania, NIPu, VATu, itd. →

5. Adres miejsca wykonywania zawodu

Adres miejsca wykonywania zawodu to adres, pod którym wykonujemy naszą działalność zawodową, przyjmujemy klientów, odbieramy pocztę, to również adres na który przychodzą np. zawiadomienia o sprawach z urzędu, itd. ale również adres pod którym odwiedzi nas wizytator w trakcie wizytacji naszej kancelarii.

Czy ten adres musi pokrywać się z adresem zgłoszonym w CEDIG?

W CEIDG zgłosić należy adres, pod którym będzie faktycznie wykonywana działalność gospodarcza.

W ORA zgłosić należy adres, pod którym będzie faktycznie wykonywana działalność zawodowa, gdzie przyjmowani będą klienci, odbierana będzie poczta, itd. Zatem oba te adresy powinny się pokrywać.

Co jednak istotne w CEDIG można podać dodatkowy adres wykonywania działalności. Znaczy to tyle, że np. jeżeli masz założoną działalność w innym województwie np. w Kielcach ze względu na otrzymaną dotację z Urzędu Pracy, a dokonujesz wpisu na listę adwokatów w Warszawie, to adres warszawski, możesz spokojnie zgłosić jako dodatkowe miejsce w CEIDG i jednocześnie zgłosić ten sam warszawski adres jako adres wykonywania zawodu. Jeżeli nie dysponujesz takim lokalem/adresem, to możemy np. skorzystać z oferty Wspólnoty Prawników.

Wspólnota Prawnika, coworking prawniczy, biuro tylko dla prawników. Zgodność z zasadami etyki. Siedziba kancelarii z pełną obsługą korespondencji od 179 zł →

Jednak co ważniejsze, zgodnie z przepisami korporacyjnymi lokal, w którym adwokat wykonuje zawód, powinien być odpowiedni, a przede wszystkim powinien odpowiadać wymogom godności i zasad wykonywania zawodu oraz zapewniać klientom dyskrecję.

Ale co to znaczy odpowiedni lokal?

To znaczy, że powinien odpowiadać powadze wykonywanego zawody i wcale nie oznacza to, że meble muszą być z mahoniu, a klamki złote. Znaczy to tyle, że powinien być przede wszystkim czysty, schludny i pozwalać na świadczenie profesjonałem pomocy prawnej.

Natomiast najistotniejszym jest, aby lokal zapewniał, że dane osobowe klientów, a przede wszystkim informacje objęte tajemnicą adwokacką, były należycie przetwarzane i chronione, a osoby postronne niezwiązane z kancelarią lub nie dające właściwej rękojmi, nie miały dostępu to takich danych i informacji.

Dowiedz się więcej o możliwości prowadzenia działalności w wirtualnym biurze dla prawnika/prawniczym coworkingu →

6. Dane kontaktowe

Dane kontaktowe to krótko mówiąc, numer telefonu i adres poczty elektronicznej (e-mail). Natomiast z naszego doświadczenia, jeżeli jest taka możliwość, to warto podzielić zarówno telefon jak i skrzynkę mailową na służbowe i prywatne. Gdyż dane te będą publicznie dostępne w Krajowym Rejestrze Adwokatów i Aplikantów Adwokackich, do którego dostęp mają nasi potencjalni klienci (ci z urzędu również).

7. Adres do korespondencji

Ogólnie rzecz biorąc, jest to adres, pod którym można doręczyć korespondencję. Z drugiej strony jednak, również jest to adres, który będzie publicznie dostępny w Krajowym Rejestrze Adwokatów i Aplikantów Adwokackich. Często na ten adres przychodzą np. zawiadomienia o wyznaczeniu obrońcy/pełnomocnika z urzędu, dlatego warto nie wskazywać adresu domowego, tylko wskazać adres miejsce wykonywania zawodu.

8. Dane dot. filii kancelarii

Jeżeli planujemy wykonywać zawód w innym miejscu, niż wskazany jako miejsce wykonywania zawodu, to należy również podać wszystkie dane dot. takiej ewentualnej filii kancelarii.

Takie dane to w skrócie: (1) data rozpoczęcia wykonywania zawodu w filii kancelarii, (2) adres filii oraz (3) dane kontaktowe dot. filii.

Poniżej przygotowaliśmy wzór zgłoszenia rozpoczęcia wykonywaniu zawodu (formularz PDF) – Izba Adwokacka w:
Białymstoku →
Bielski-Białej →
Bydgoszczy →
Częstochowie →
Gdańsku →
Katowicach →
Kielcach →
Koszalinie →
Krakowie →
Lublinie →
Łodzi →
Olsztynie →
Opolu →
Płocku→
Poznaniu →
Radomiu →
Rzeszowie →
Siedlcach →
Szczecinie →
Toruniu →
Wałbrzychu →
Warszawie →
Wrocławiu →
Zielonej Górze →
Termin rozpoczęcia wykonywania zawodu:

Termin, w którym następuje moment rozpoczęcia wykonywania zawodu, to oczywiście termin wskazany w zawiadomieniu. Od tego dnia adwokat może faktycznie wykonywać czynności i świadczyć profesjonalną pomoc prawną.

 

Jeżeli będziesz miał/a jakiekolwiek pytania albo wątpliwości w zakresie zgłoszenia, określenia daty lub adresu dla działalności albo np. miejsca wykonywania zawodu, zawsze możesz do nas napisać na adres: kontakt@legalvenue.pl. Postaramy się pomóc.

 

Jeżeli uważasz, że artykuł był przydatny zostaw gwiazdki

LEGALVENUE jest pierwszą w Warszawie profesjonalną wspólnotą prawników.

Sprawdź nasze ceny i ofertę – spotkania z Twoimi klientami już od 179 zł/mies. →

 

Zapraszamy również do lektury wpisów z pozostałymi poradami dla pełnomocników →
Dowiedz się więcej o praktycznych aspektach prowadzenia kancelarii

 

Strona Naczelnej Rady Adwokackiej: