Adwokat – działalność gospodarcza | CEDIG, PKD, NIP, PIT, VAT, ZUS

działalność gospodarcza adwokat
Zdany egzamin zawodowym, przygotowany wniosek o wpis na listę adwokatów oraz plan na otworzenie własnej kancelarii adwokackiej, do zrobienie pozostało jeszcze tylko przejście przez proces zakładania działalności gospodarczej.

Przed otworzeniem kancelarii i faktycznym rozpoczęciem działalności prawniczej, w pierwszej kolejności należy dokonać zgłoszenia Działalności Gospodarczej. Z samym faktem złożenia wniosku do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) wiąże się wiele decyzji, które warto przemyśleć jeszcze przed wypełnieniem samego wniosku.

Poniżej opisaliśmy, krok po kroku, cały proces rozpoczynania Działalności Gospodarczej przez Adwokata wraz z opisem najważniejszych rzeczy/elementów związanych z jej wykonywaniem:

[!] Zgłoszenie rozpoczęcia wykonywania zawodu,

Wstęp – ogólne informacje o wniosku do CEIDG (Adwokat – Działalność gospodarcza),
1. Nazwa kancelarii – Firma Przedsiębiorcy,
2. PKD (Polska Klasyfikacja Działalności),
3. Adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,
4. Adres miejsca wykonywania zawodu Adwokata,
5. Numery NIP i REGON,
6. Wybór formy opodatkowania (PIT),
7. Zgłoszenie do podatku VAT,
8. Zgłoszenie do ubezpieczenia (ZUS),
9. Konto bankowe,
10. Kasa fiskalna,
11. Księgowość.

Artykuł dotyczy zakładania działalności gospodarczej przez Adwokatów, którzy planują otworzenie indywidualnej kancelarii lub zamierzając rozliczać się w oparciu o świadczenie usług na podstawie faktury VAT.

Zgłoszenie rozpoczęcia wykonywania zawodu

Adwokat, który został wpisany na listę adwokatów, ma obowiązek przede wszystkim zawiadomić właściwą ORA o podjęciu wykonywania zawodu.

Omówienie krok po kroku całego procesu zgłoszenia:
a. w ramach stosunku pracy   |   Wzór zawiadomienia (formularz PDF)
b. w ramach umowy cywilno-prawnej   |    Wzór zawiadomienia (formularz PDF)
c. w kancelarii indywidualnej   |   Wzór zawiadomienia (formularz PDF)

Ogólne informacje o wniosku do CEIDG (Adwokat – działalność gospodarcza)

Wniosek do CEIDG można złożyć w formie papierowej w każdym urzędzie gminy (urzędzie miasta), bez względu na to gdzie planujemy prowadzić działalność gospodarczą (wzór wniosku)

Alternatywą jest wypełnienie wniosku on-line i zatwierdzenie go poprzez Profil Zaufany (jak go założyć).

Zanim jednak przejdziesz do wypełniania wniosku, zapoznaj się z informacjami dot. m.in PKD, NIP, REGON, PIT, VAT i ZUS.

1. Nazwa kancelarii – Firma Przedsiębiorcy

Ściśle mówiąc, w zgłoszeniu należy wskazać nazwę kancelarii tzn. firmę, którą będziesz posługiwał/a się w obrocie jako przedsiębiorca. Ogólnie rzecz biorąc, zaleca się, aby w nazwie kancelarii znalazło się oznaczenie „adwokat”, „adwokacka” w dowolnej formie gramatycznej. Ważnym jest, że firma nie może wprowadzać w błąd lub naruszać zasad etyki, czyli np. w sposób ocenny nie może opisywać naszej działalności (np. Najlepsza Kancelaria Adwokat Anna Iksińska).

Jeśli oprócz usług prawnych chcesz wykonywać inną działalność i zastanawiasz się nad jej nazwą, zadzwoń lub napisz do nasz, postaramy się pomóc.

2. PKD (Polska Klasyfikacja Działalności)

We wniosku do CEIDG należy wskazać rodzaj działalności, którą dany przedsiębiorca będzie wykonywać. W tym celu stworzona została Polska Klasyfikacja Działalności, która zawiera spis działalności, która pomaga wybrać właściwy obszar. Nie istnieje, żaden ustawowy limit ilości podawanych numerów PKD dla wniosku do CEIDG.

Numer działalności prawniczej to:
69.10.Z

3. Adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Adwokata

Adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej to adres, pod którym wykonujemy naszą działalność gospodarczą. Co najistotniejsze, jest to również miejsce, , które może zostać skontrolowane przez US, w przypadku gdy adwokat zgłosi swoją działalność gospodarczą do podatku VAT (VAT-R) – wynika to z uszczelniania systemu podatkowego, spowodowanego wyłudzeniami podatku VAT przez fikcyjne podmioty.

4. Adres miejsca wykonywania zawodu Adwokata

Adres miejsca wykonywania zawodu to adres, pod którym adwokat wykonuje swoją działalność zawodową, przyjmuje klientów, odbiera pocztę, to również adres na który przychodzą np. zawiadomienia o sprawach z urzędu, itd. ale również adres pod którym może odwiedzić go wizytator w trakcie wizytacji kancelarii.

Czy ten adres musi pokrywać się z adresem zgłoszonym w ORA?

W ORA zgłosić należy adres, pod którym będzie faktycznie wykonywana działalność zawodowa, gdzie przyjmowani będą klienci, odbierana będzie poczta, itd.

W CEIDG zgłosić należy adres, pod którym będzie faktycznie wykonywana działalność gospodarcza. Zatem oba te adresy powinny się pokrywać.

Co jednak istotne w CEDIG można podać dodatkowy adres wykonywania działalności. Znaczy to tyle, że np. jeżeli masz założoną działalność w innym województwie np. w Kielcach ze względu na otrzymaną dotację z Urzędu Pracy, a dokonujesz wpisu na listę adwokatów w Warszawie, to adres warszawski, możesz spokojnie zgłosić jako dodatkowe miejsce w CEIDG i jednocześnie zgłosić ten sam warszawski adres jako adres wykonywania zawodu. Jeżeli nie dysponujesz takim lokalem/adresem, to możemy np. skorzystać z oferty Wspólnoty Prawników – Legal Venue.

Wspólnota Prawnika, coworking prawniczy, biuro tylko dla prawników. Zgodność z zasadami etyki. Siedziba kancelarii z pełną obsługą korespondencji od 109 zł →

Jednak co ważniejsze, zgodnie z przepisami korporacyjnymi lokal, w którym adwokat wykonuje zawód, powinien być odpowiedni, a przede wszystkim powinien odpowiadać wymogom godności i zasad wykonywania zawodu oraz zapewniać klientom dyskrecję.

Ale co to znaczy odpowiedni lokal?

To znaczy, że powinien odpowiadać powadze wykonywanego zawody i wcale nie oznacza to, że meble muszą być z mahoniu, a klamki złote. Znaczy to tyle, że powinien być przede wszystkim czysty, schludny i pozwalać na świadczenie profesjonałem pomocy prawnej.

Natomiast najistotniejszym jest, aby lokal zapewniał, że dane osobowe klientów, a przede wszystkim informacje objęte tajemnicą adwokacką, były należycie przetwarzane i chronione, a osoby postronne niezwiązane z kancelarią lub nie dające właściwej rękojmi, nie miały dostępu to takich danych i informacji.

Dowiedz się więcej o możliwości prowadzenia działalności w wirtualnym biurze dla prawnika/prawniczym coworkingu →

5. Numery NIP i REGON

Jeżeli nie masz numeru NIP, to w formularzu powinieneś/powinnaś zaznaczyć rubrykę “Nie posiadam NIP”. Identycznie w przypadku numeru REGON, jeżeli wcześniej nie prowadziłeś/aś działalności gospodarczej, to zaznacz rubrykę “Nie posiadam REGON”.

Oba te numery zostaną Ci nadane przez bez potrzeby składania odrębnych wniosków w ramach tzw. “jednego okienka”.

6. Wybór formy opodatkowania (PIT)

Opodatkowany dochód, od którego odprowadza się podatek, wskazywany jest przez Księdze Przychodów i Rozchodów (w skrócie KPiR), którą należy prowadzić – w skrócie jest to zbiór dokumentów/rachunków/faktur, które potwierdzają fakt osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów. Innymi słowy, jest to już kompletna ewidencja wszelkiej sprzedaży, jak i każdego zakupu.

W ramach ogólnych zasad opodatkowania można wybrać skalę progresywną lub podatek liniowy.

Jeśli chodzi o progresywną skalę podatkową, to obecnie obowiązują dwie stawki: 18% oraz 32%.

18% ma zastosowanie jedynie od dochodów nieprzekraczających kwotę 85 528 zł w skali roku (ok. 7 tysięcy złotych dochodu miesięcznie).

32% ma zastosowanie dla dochodów przekraczających kwotę 85 528 zł w skali roku, tzn. że od każdej zarobionej złotówki ponad 85 528 zł zapłacimy 32 gr podatku.

Podatek liniowy wynosi 19% (nie 18%), dodatkowo traci się wszystkie ulgi podatkowe i możliwość rozliczania się wraz z małżonkiem.

Raz dokonana decyzja obowiązuje przez cały rok kalendarzowy. Zmiany formy opodatkowania można dokonać do 20 stycznia roku, w którym ma obowiązywać wybrana forma opodatkowania.

Ponadto, wybierając formę opodatkowania PIT, należy wskazać okres rozliczeniowy. I tak można wskazać okres miesięczny lub kwartalny. Skutkiem jest obowiązek odprowadzania zaliczki na poczet podatku dochodowego na konto Urzędu Skarbowego odpowiednio co miesiąc lub co kwartał. Termin wpłaty upływa do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu lub kwartale rozliczeniowym.

7. Zgłoszenie do podatku VAT

Świadczenie usług w ramach działalność prawniczej jest objęta podatkiem VAT, zatem w tym zakresie Adwokat prowadzący Działalność Gospodarczą nie ma większego wyboru, jak stać się czynnym podatnikiem podatku VAT i złożyć VAT-R.

Podatek VAT wpłaca się na konto Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym.

Po roku od rejestracji jako czynny płatnik VAT powstaje również możliwość rozliczania VAT-u kwartalnie. Wówczas termin zapłaty mija 25. dnia miesiąca następującego po zakończeniu rozliczanego kwartału.

Będąc czynnym podatnikiem podatku VAT, przedsiębiorca oprócz Książki Przychodów i Rozchodów, musi prowadzić ewidencję sprzedaży i zakupów VAT. To na jej podstawie oblicza się kwotę podatku, jaką należy wpłacić na konto US. Ogólnie mówiąc to wynik działania gdzie od kwoty VAT-u jaką otrzymaliśmy od klientów, odejmujemy VAT zapłacony innym firmom.

Link do wikipedii: Więcej informacji na temat tego czym jest podatek VAT znajdziesz tutaj →

Przy miesięcznym rozliczaniu podatku VAT składamy deklarację VAT-7. W przypadku rozliczeń kwartalnych jest to deklaracja VAT-7K.

Od niedawna czynni podatnicy podatku VAT przygotowują oraz wysyłają również Jednolite Pliki Kontrolne JPK_VAT. Są to pliki zawierające informacje o wszystkich wystawionych przez firmę fakturach. Oba dokumenty (VAT-7 oraz JPK_VAT) mają postać elektroniczną i trafiają do Ministerstwa Finansów przez Internet.

8. Zgłoszenie do ubezpieczenia (ZUS)

Ważną częścią procesu rozpoczynania działalności gospodarczej jest rejestracja w ZUS.

Do ZUS-u składamy jeden z dwóch podstawowych dokumentów:

ZZA – rejestracja tylko do składki zdrowotnej:

  • gdy chce się skorzystać z “ulgi na start” – nowy przedsiębiorca ma prawo przez 6 pełnych miesięcy nie opłacać składek społecznych. Musi jednak zarejestrować się do składki zdrowotnej LUB
  • gdy jest się jednocześnie zatrudnionym na umowę o pracę z wynagrodzeniem powyżej minimalnej pensji krajowej.

ZUA – rejestracja do wszystkich składek:

  • w pozostałych sytuacjach (w tym również rejestracja do “małego ZUS-u” – od dnia zarejestrowania się w ZUS dokumentem ZUA nowy przedsiębiorca, może korzystać z obniżonego ZUS-u. Wynosi on obecnie około 550 zł. Obniżenie trwa przez pierwsze pełne 24 miesiące prowadzenia działalności.

Jeśli chcesz zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, to wypełnij także formularz ZCNA.

Druki te można wypełnić w momencie zakładania działalności, jako dodatkowy formularz wysyłany i podpisywany wraz z CEIDG. Jeśli się tego nie zrobi w ten sposób, to ma się wówczas 7 dni od daty rozpoczęcia działalności na dostarczenie do ZUS-u dokumentów ZUA lub ZZA w wersji papierowej.

Wskazówka. Wydłużenie ulgi na start i małego ZUS-u

Preferencyjne warunki należą się początkującemu przedsiębiorcy przez okres liczony w pełnych miesiącach kalendarzowych. Wystarczy więc nie rozpoczynać działalności 1. dnia miesiąca (tylko np. od 2.) – aby był to miesiąc niepełny. Wówczas ulgą na start i małym ZUS-em można cieszyć się  przez pierwszy, niepełny miesiąc i odpowiednio 6 lub 24 kolejne pełne miesiące.

Składkę ZUS należy zapłacić do 10. dzień miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym (czyli np. w lutym płaci się za styczeń) i dotyczy przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników na umowę o pracę. Jeśli zatrudnia się pracowników, to mamy na to czas do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym.

9. Księgowość

Jeżeli, nie czujesz się na siłach, aby samodzielnie prowadzić księgowość i księgi rachunkowe kancelarii, możesz zlecić to profesjonalnemu księgowemu/księgowej. Notabene cena takiej usługi przy działalności gospodarczej nie jest duża i waha się od 100 do 250 zł w zależności od tego jaka jest skala prowadzonej działalności gospodarczej.

10. Konto bankowe

Do założenie konta bankowego na potrzeby działalności gospodarczej potrzebne są:

  1. wydruk wpisu do CEIDG,
  2. dowód osobisty.

Na rynku dostępnych jest wiele produktów oferowanych przedsiębiorcom przez większość banki.

Wskazówka:

Na koncie bankowym warto odseparować kwoty należnych podatków, tak aby przypadkiem ich nie wydać. Dotyczy to zwłaszcza osób rozliczających podatek VAT kwartalnie. Kwota podatku może przekraczać kilka tysięcy złotych, które warto mieć zablokowane, aby nie spóźnić się z płatnością.

Co bardzo ważne, po założeniu firmowego konta bankowego należy poinformować o tym fakcie US oraz ZUS wypełniając wniosek aktualizacyjny CEIDG.

11. Kasa fiskalna

O kasach fiskalnym dla Adwokata prowadzącego działalność gospodarczą szerzej napiszemy w osobnym artykule.

 

Jeżeli będziesz miał/a jakiekolwiek pytania albo wątpliwości w zakresie zgłoszenia, określenia daty lub adresu dla działalności albo np. miejsca wykonywania zawodu, zawsze możesz do nas napisać na adres: kontakt@legalvenue.pl. Postaramy się pomóc.

 

Jeżeli uważasz, że artykuł był przydatny zostaw gwiazdki

LEGALVENUE jest pierwszą w Warszawie profesjonalną wspólnotą prawników.

Sprawdź nasze ceny i ofertę – spotkania z Twoimi klientami już od 109 zł/mies. →

 

Zapraszamy również do lektury wpisów z pozostałymi poradami dla pełnomocników →
Dowiedz się więcej o praktycznych aspektach prowadzenia kancelarii