Dowiedz się, co egzaminowany adwokat i radca prawny musi zrobić w związku z nowelizacją przepisów o doręczeniach elektronicznych

e-doreczenia, zmiany w kpc, doręczenia elektroniczne
Dnia 3 lipca 2021 r. wchodzą przepisy dotyczące doręczeń elektronicznych, zobowiązujące de facto (choć nie wprost) pełnomocników profesjonalnych do posiadania adresów e-mail oraz konta na Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych.

Co to znaczy dla młodych prawników, którzy właśnie zdali egzamin niedługo zostaną wpisani na listę adwokatów lub na listę radców prawnych?

Można uznać, że jak zwykle – pewne perturbacje.

Jak każdy pełnomocnik, wraz z pierwszym pismem w sprawie należy podać adres e-mail pełnomocnika. Brak wskazania owego adresu stanowi brak formalny pisma.

Jednak to nie koniec. Koniecznym jest bowiem przede wszystkim założenie konta na Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych jako adwokat lub radca prawny.

Jak to zrobić?

Proces zakładania konta wydaje się dość prosty (o ile nie wystąpią problemy techniczne).

Otwieramy stronę https://portal.waw.sa.gov.pl/

Następnie wybieramy „naszą” apelację ze wstążki dostępnej w pasku na górze strony. Następnie klikamy w przycisk „Nie masz jeszcze konta?  Zarejestruj się” i wypełniamy po kolei swoje dane osobowe i przechodzimy cały proces, aż dochodzimy do kroku nr 6, gdy należy potwierdzić złożenie wniosku o rejestrację konta. W celu weryfikacji konta i jego aktywacji konieczne jest alternatywnie (1) weryfikacja wymagająca osobistego stawiennictwa użytkownika w Punkcie Informacyjnym sądu lub (2) weryfikacja elektroniczna użytkownika z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dodatkowo w celu wersyfikacji, że jesteście umocowani do konkretnej sprawy – należy do sądu dostarczyć dokument pełnomocnictwa.

Teoretycznie zatem możliwe jest zrobienie tego bez wychodzenia z domu, jednak znamy przypadki, gdy pomimo weryfikacji przez ePUAP, konieczne było dodatkowe potwierdzenie tożsamości poprzez osobiste stawiennictwo w sądzie (sic!). W takim wypadku należy mieć ze sobą dokument tożsamości podawany podczas procesu rejestracji.

Co może pójść nie tak?

Aby założyć konto użytkownika pełnomocnik musi podać swoje dane osobowe, w tym także NUMER LEGITYMACJI. Zatem jeśli Izba nie wydała jeszcze legitymacji, założenie profilu w Portalu będzie niewykonalne. Może to stanowić ogromny problem, jeśli sąd w sprawie w  której występujecie postanowi skorzystać z możliwości doręczania pism elektronicznie za pośrednictwem Portalu.

Jakie są konsekwencje nie posiadania aktywnego konta przez pełnomocnika w Portalu Informacyjnym?

Najważniejszą konsekwencją nie posiadania konta w Portalu Informacyjnym przez pełnomocnika występującego w sprawie jest brak możliwości odebrania pisma, a w dalszej konsekwencji uznania go za doręczone przez Sąd.

Moment doręczenia

W związku z tym, że ustawa milczy w zakresie tego, co jeżeli pełnomocnika nie posiada konta na Portalu, lub jest po ślubowaniu, z wyznaczoną siedzibą, a nadal nie posiada numeru legitymacji, należy założyć, że Sąd ‘normalnie’ doręcza pisma. I tak:

  • Pismo sądowe zostaje doręczone w momencie zapoznania się z jego treścią (czyli ogólnie mówią, po kliknięciu i wyświetleniu pisma) lub;
  • 14 dni od dnia jego wpłynięcia do portalu informacyjnego.

Z literalnego brzmienia przepisu wynika, że sąd doręcza pisma sądowe za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (portalu). Zatem brak konta nie musi powstrzymać sądu przed doręczeniem. Zwłaszcza, że pismo zostaje doręczone, nawet bez jego wyświetlenia, po 14 dniach od wpłynięcia.

Nadmienić należy, że również żaden z przepisów kpc, nie zobowiązuje profesjonalnego pełnomocnika do założenia konta na portalu informacyjnym we właściwej apelacji, lecz ta kolejna ‘dziura’ w przepisach, nie musi, jak wspomniano wyżej, powstrzymać sądy przed doręczaniem pism.

Nowe obowiązki procesowe

Z art. 15zzs[1] wynika wprost, że po 3 lipca 2021 w pierwszym piśmie procesowym pełnomocnik musi wskazać adres mailowy do doręczeń oraz numer kontaktowy.

Brak wskazania jednego z powyższych, skutkuje brakiem formalnym pisma.

Co jeśli mam już subkonto? Mogę je przekształcić?

Jeśli wcześniej korzystaliście z Portalu w ramach subkonta zwykłego do konta Waszego patrona lub pracodawcy, niestety nie oznacza to, że obowiązek założenia własnego konta „Użytkownika” Was ominie. Szczególnie, gdy będziecie występować w sprawach, w których będziecie pełnomocnikiem głównym. W całym chaosie związanym z wdrożeniem Portalu Informacyjnego, nie dziwi brak funkcjonalności, w której wcześniej aplikant, a obecnie Adwokat/Radca Prawny może przekształcić swoje konto z zależnego w główne. Nie mniej byłaby ona naturalną i potrzebną funkcją systemu.

Jeśli będziecie chcieli założyć konto „Użytkownika”, bo jesteście lub zamierzacie być pełnomocnikiem w jakikolwiek sprawie w charakterze innym niż substytut, musicie mieć własne konto.

Jednak aby je założyć musicie w pierwszej kolejności usunąć konto zależne – przynajmniej na czas rejestracji konta własnego. Gdy konto własne zostanie zarejestrowane, możliwe jest ponowne rejestrowanie subkonta na profilu swojego pracodawcy/mocodawcy w sprawach, które tego wymagają. Minusem tej operacji jest fakt, że zarówno usunięcie subkonta jak i założenie ponowne subkonta wymaga działania Waszego pracodawcy/mocodawcy, który jest pełnomocnikiem w danej sprawie. Przy uśnięciu konta, musi on wyrazić na to zgodę. Z kolei przy ponownym zakładaniu subkonta – to pełnomocnik jest dysponentem takiego wniosku. Wiec ma pełną władzę nad tym czy i kiedy takie subkonto zostanie założone. Może to przysporzyć pewnych trudności organizacyjnych pracy, szczególnie dobie pandemii, która  powoduje nagłe nieobecności jak również z uwagi na sezon urlopowy który zaczyna się wraz z okresem obowiązywania nowych przepisów o doręczeniach.

Ważne dla izb w kontekście wejścia w zawód nowych pełnomocników

Niezbędną dobrą praktyką, powinno stać się nadawanie numerów legitymacji w izbach i przekazywanie ich zainteresowanym, w takiej dacie, aby umożliwić im niezwłoczne dokonanie rejestracji w portalu.

Poniżej szczegółowe informacje jak dokonać wpisu na listę. Jak zgłosić rozpoczęcia wykonywania zawodu. Zapraszamy do lektury naszego przewodnika (wraz ze wzorami wniosków), który przeprowadzi Was przez cały proces krok-po-kroku →

Wpis na listę adwokatów →
Wpis na listę radców →
Adwokat – działalność gospodarcza | CEDIG, PKD, NIP, PIT, VAT, ZUS →
Radca prawny – działalność gospodarcza | CEDIG, PKD, NIP, PIT, VAT, ZUS →
Dofinansowanie działalności prawniczej (dotacje) →
Dofinansowanie lokalnej działalności prawniczej (dotacje) →

7. Podsumowanie

Podsumowując, ale bez przesadnego płaczu nad rozlanym mlekiem, ustawa jest dziurawa, źle napisana, bez odpowiedniego vacatio legis, bez rozporządzeń wykonawczych, bez narzędzi informatycznych, ale jest faktem.

Sądy w ramach swojej dyskrecjonalne władzy będą mogły stosować na razie wytrych i doręczać wszystko pocztą tradycyjną, ale nikt nikomu nie da takiej gwarancji. Ryzyko uznania pisma sądowego za doręczone po 14 dniach od jego wpłynięcia istnieje i trzeba się z nim liczyć.

 

Jeżeli uważasz, że artykuł był przydatny zostaw gwiazdki

LEGALVENUE jest pierwszą w Warszawie profesjonalną wspólnotą prawników.

Sprawdź nasze ceny i ofertę – spotkania z Twoimi klientami już od 179 zł/mies. →

 

Zapraszamy również do lektury wpisów z pozostałymi poradami dla pełnomocników →
Dowiedz się więcej o praktycznych aspektach prowadzenia kancelarii