Dofinansowanie lokalnej działalności prawniczej (dotacje)

Dzisiejszym tematem jest dofinansowanie lokalnej działalności prawniczej. Warto zwrócić na nie uwagę, jeśli planuje się otwarcie własnej kancelarii w mniejszym mieście lub gminie. Niewątpliwie atutem takiej dotacji, jest możliwość ubiegania się o nią nawet w przypadku bycia osobą pracującą. Odróżnia to taką formę dofinansowania lokalnej działalności prawniczej od dotacji płynących z Unii Europejskiej lub Urzędów Pracy. Przyjrzyjmy się jej jednak bliżej.
 1. Warunki, które należy spełnić
 2. Jak przebiega ubieganie się o dotację z LGD?
 3. Procedura rozpoznania wniosku o dofinansowanie działalności prawniczej
 4. Przyznanie środków finansowych
 5. Na co można wydać środki z dotacji
 6. Podsumowanie. Korzyści płynące z dofinansowania działalności prawniczej przez LGD

Warunki, które należy spełnić

O dofinansowanie działalności prawniczej z LGD mogą ubiegać się osoby:

 • zarówno bezrobotne, jak i pracujące;
 • będące obywatelami państwa członkowskiego UE;
 • niepodlegające ubezpieczeniu w KRUS-ie;
 • niewykonujące działalności gospodarczej w ciągu 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;
 • mieszkające na obszarze, który obejmują swoim obszarem Lokalne Grupy Działania

Co więcej potencjalny beneficjent nie może być osobą, która brała już wcześniej udział w takim programie.

Jak przebiega ubieganie się o dotację z LGD

Nabór wniosków w ramach przyznania pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej ma charakter konkursowy. Wzory wniosków o dofinansowanie z LGD są jednolite dla całej Polski. Jednak wymagana dokumentacja jest na tyle rozbudowana, że warto przed przystąpieniem do opracowania wniosku i biznesplanu przeanalizować uprzednio wymogi wynikające z dokumentacji konkursowej.

Najistotniejszymi kryteriami uwzględnianymi podczas oceniania wniosków są:

 • planowane utworzenie przez wnioskodawcę co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na etaty średnioroczne;
 • nowość rezultatu projektu
 • powiązanie projektu z innymi projektami zrealizowanymi lub realizowanymi przez wnioskodawcę w ramach LSR
 • uzasadnienie kosztów
 • korzystanie przez wnioskodawcę z pomocy pracowników LGD
 • promocja obszaru objętego działaniami Lokalnej Grupy Działania
 • planowane zatrudnienie osób z grupy defaworyzowanej
 • podniesienie kompetencji osób biorących udział w operacji
 • wsparcie innowacyjności lub ekologii.

Procedura rozpoznania wniosku o dofinansowanie działalności prawniczej

Wypełnione wnioski należy złożyć bezpośrednio w biurze LGD. Ich ocena następuje nie później niż w terminie 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków w ramach danego naboru. Po rozpatrzeniu ich przez Radę Stowarzyszenia, dokumentacja jest przekazywana do Urzędu Marszałkowskiego danego województwa w ciągu tygodnia. Następnie, zarząd województwa ma 4 miesiące na weryfikację wniosków i po tym czasie, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia następuje podpisanie przez wnioskodawcę umowy z tymże zarządem. Ogólnie rzecz biorąc, cała procedura przyznania dofinansowania trwa zazwyczaj od 6 do 8 miesięcy.

Przyznanie środków finansowych

Środki finansowe  przyznane w ramach dotacji z LGD są wypłacane w dwóch transzach. Pierwsza z nich obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy- wniosek o jej płatność beneficjent składa w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Druga transza stanowi 20% przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli beneficjent przeprowadził całą operację zgodnie z biznesplanem i zastosował się do warunków zawartych w umowie. Wniosek o wypłacenie drugiej transzy składa się po spełnieniu warunków wypłaty drugiej transzy, w terminie określonym w umowie, lecz nie później niż po 2 latach od dnia zawarcia umowy.

Do podstawowych obowiązków ubiegającego się o przyznanie dofinansowania w ramach funduszy z LDG należą:

 • prowadzenie działalności gospodarczej przez minimum 2 lata od wypłaty ostatniej raty dotacji;
 • zrealizowanie minimum 30% zakładanego w biznesplanie przychodu w okresie pierwszego roku od dnia wypłaty drugiej dotacji.

Na co można wydać środku z dotacji

Dofinansowanie z LGD można przeznaczyć na zakup sprzętu, wyposażenia, a także na promocję swojej działalności. Warto zaznaczyć, że tę formę dotacji spożytkować można także finansując prace          remontowo – budowlane.

Podsumowanie. Korzyści płynące z dofinansowania działalności prawniczej przez LGD

Nie ulega wątpliwości, iż jedną z zalet uzyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej z LGD jest jego stosunkowo wysoka kwota. Dodatkowo istnieje możliwość ubiegania się o dotację pomimo braku statusu bezrobotnego. Trzeba jednak pamiętać, że oferta takiej pomocy skierowana jest przede wszystkim do osób z mniejszych gmin miejskich i wiejskich, planujących rozwijać swoją działalność na tych terenach. Znacznie zawęża to zatem możliwości ulokowania siedziby swojej kancelarii. Minusem jest także konieczność przygotowania znacznie bardziej rozbudowanej dokumentacji. Ważne jest jednak, by po solidnym zapoznaniu się z wymogami, przyjrzeć się bliżej ofercie finansowania rozpoczęcia działalności przez Lokalną Grupę Działania.

 

Jeżeli uważasz, że artykuł był przydatny zostaw gwiazdki

LEGALVENUE jest pierwszą w Warszawie profesjonalną wspólnotą prawników.

Sprawdź nasze ceny i ofertę – Siedziba Kancelarii już od 109 zł/mies. →

 

Zapraszamy również do lektury wpisów z pozostałymi poradami dla pełnomocników →
Dowiedz się więcej o praktycznych aspektach prowadzenia kancelarii

 

Autor: Maja Janczyk.

 

Źródła:

 • https://bizplanner.pl/dofinansowanie-lokalna-grupa-dzialania/
 • http://www.krb.edu.pl/jakie-dotacje-na-otwarcie-firmy-2020/
 • http://www.lgdpm.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=717:mini-poradnik-dla-beneficjentow-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej&catid=32&Itemid=263